Your current location:HomeAbout us联系我们

FACTORY:Guangzhou Easy Touch Technology Co., Ltd

Address:3rd & 4th Floor, 1 of No. 220, Da Bu Road Qinghu Cun, Jun He, BaiYun District,Guangzhou, Guangdong Province,China Postal Code:510440

Tel:+8620-8604-9380, +8620-8604-9250

Fax:+8620-8604-9303

Web:www.gzeasytouch.com         www.easytouch-china.com

E-mail:info@easytouch-china.com